OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Oficiálna stránka ZŠO pre steelové šípky

SLOVENSKÝ POHÁR

Pravidlá pre steelové  šípky na rok 2019/2020

Pravidlá vo formáte pdf

Bodovanie vo formáte pdf 

Pravidlá pre steelové  šípky na rok 2018/2019

Pravidlá vo formáte pdf

Bodovanie vo formáte pdf 

Pravidlá pre družstvá vo formáte pdf

Pravidlá pre steelové  šípky na rok 2017/2018

Pravidlá vo formáte pdf

Bodovanie vo formáte pdf 

Pravidla pre steelové družstvá vo formáte pdf 

 

Pravidlá pre steelové  šípky na rok 2016/2017

Pravidlá vo formáte pdf

Bodovanie vo formáte pdf 

Pravidlá pre steelové  šípky na rok 2014/2015

Pravidlá vo formáte  

Bodovanie vo formáte  

Pravidlá pre steelové  šípky na rok 2013/2014

Pravidlá vo formáte  

Bodovanie vo formáte  

Pravidlá pre steelové  šípky na rok 2012/2013

Pravidlá vo formáte  
 

Pravidlá pre steelové  šípky na rok 2011

V roku 2011 nebudú turnaje Slovenského pohára delené podľa kategórií. Do rebríčka SŠF pre klasické šípky sa budú započítavať iba turnaje Slovenského pohára a Majstrovstvá západného Slovenska. Prípadné warm-up turnaje sa do rebríčka zarátavať nebudú.

Na základe hlasovanie na stránke SŠF pre klasické šípky sa 2/3 hlasujúcich vyjadrilo, aby boli vybraté podujatia Slovenského pohára organizované i v nedeľu. V roku 2011 sa jedná o 2 víkendy (viď „Termíny“).

Financie:

Štartovné:

V roku 2011 musí každý hráč, ktorý sa chce zúčastniť Slovenského pohára, zaplatiť „Hráčsku licenciu“. Licencia je platná pre všetky turnaje (muži, ženy, dvojice).Juniori licenciu neplatia.

Hráčska licencia na sezónu predstavuje 10 €.

Hráč bez platnej celosezónnej hráčskej licencie môže na turnaj nastúpiť iba po zaplatení jednorazovej licencie vo výške 2 €. Jednorazová licencia platí na všetky turnaje daného víkendu.

Štartovné do turnajov bude 5 € za hráča. Hlavný  turnaj môžu hrať aj ŽENY aj JUNIORI po zaplatení štartovného. Juniori do turnaja juniorov štartovné neplatia.

Financie vyzbierané z licencií budú použité na réžiu (doprava terčov a stojanov na jednotlivé hracie miesta, nákup žiaroviek, fixiek, pier.....).

Odmeny:

V každom turnaji mužov budú odmeňovaní hráči nasledovne:

Do 64 hráčov: 1. až 16. miesto (1.miesto 15 %, 2.miesto 10 %. 3.miesto 7,5 %, 5.miesto 5 %, 9.miesto 2,5 %) . Pri účasti 40 hráčov, majú hráči na pozícií 9 - 16 vrátené štartovné.

Nad 64 hráčov: 1. až 32. miesto (1.miesto 14 %, 2.miesto 9 %. 3.miesto 6 %, 5.miesto 4 %, 9.miesto 2%, 17.miesto 0,80 %).

Na odmeny sa bude rozdeľovať 80 % z vyzbieraného štartovného.

20 % zo štartovného pôjde na poháre pre hráčov na 1., 2., a 3. mieste. (Na steeloch sú vždy dve 3. miesta).

Bodovanie:

Bodovací model je zverejnený zvlásť.

Na Winmau sa kvalifikujú slovenskí hráči na 1. – 4. mieste v rebríčku. Podľa dátumu uzávierky Winmau sa  zohľadnia aj Majstrovstvá SR a to nasledovne: Majster SR a traja hráči z rebríčka. Po odmietnutí niektorého z nominovaných hráčov, budú oslovení ďalší hráči. Hráči, ktorí sa kvalifikujú na Winmau, nemajú garantované preplatenie nákladov od SŠF. Výška príspevku bude stanovená počas sezóny.

Doplnkové turnaje:

Do rebríčka sa nebudú započítavať prípadné doplnkové turnaje (zahrievací turnaj pred SP, turnaj vypadnutých, turnaj dvojíc).

Po odohraní hlavného turnaja sa bude hrávať turnaj dvojíc. Začiatok bude stanovený podľa ukončenia hlavného turnaja a priestorových podmienok.

Tieto turnaje tak isto ako aj turnaj dvojíc budú dopredu ohlásené na plagáte k danému turnaju Slovenského pohára.

Turnaj dvojíc:

Štartovné do turnaja dvojíc bude 2 €/os. Hrať sa bude 501DO, KO pavúk na „best of 5“ = 3 víťazné legy. V turnaji dvojíc sa prerozdelí vyzbierané štartovné nasledujúcim spôsobom: 1.miesto 45 %, 2.miesto 25 %. 3.miesto 15 %.

Turnaj vyradených:

Po odohraní skupin a šesťnásťfinále bude turnaj vyradených, len pre hráčov, ktorí nepostúpili zo skupín. Štartovné je 2 €,. Podľa počtu sa hrajú skupiny, alebo KO pavúk, na „best of 3“ = 2 víťazné legy.

Víťaz: 60% štartovného, finalista 40% štartovného.

Družstvá:

V sezóne 2011 sa nebudú hrávať družstvá po SP, ako sa hrávalo v uplynulej sezóne, ale samostatne jeden víkend ako Majstrovstvá Slovenska družstiev v klasických šípkach. Termín, miesto konania a hrací model bude uverejnený na stránke.

Hrací model:

Na turnajoch SP sa bude hrať systémom :

Skupiny,  KO pavúk (do 96 hráčov)

V skupinách sa bude hrať zápasy každý s každým na:.

- do 4 hráčov vrátane v skupine na „best of 5“ = 3 víťazné legy

- nad 4 hráčov v skupine na „best of 3“ = 2 víťazné legy

- v KO pavúku na  „best of 7“ = 4 víťazné legy, semifinále a finále na na „best of 9“ = 5 víťazných legov

KO pavúk  (nad 96 hráčov)

Zápasy sa budú hrať na „best of 9“ = 5 víťazných legov, štvrťfinále a semifinále na „best of 11“ = 6 víťazných legov a finále  na sety „best of 5“ = 3 víťazných setov a set na „best of 5“ = 3 víťazné legy.

Hrávať sa bude 501 DO aj v turnajoch jednotlivcov aj v turnajoch dvojíc.

Pri skupinách budú postupovať dvaja (resp. štyria) hráči do KO pavúka.

Turnaj žien a juniorov sa bude hrať pri účasti minimálne 3 hráčov/hráčok. Odmenený bude najlepší junior a najlepšia žena pohárom.

Nasadzovanie do turnajov:

Počet nasadených bude závislý od počtu skupín. Budú sa nasadzovať len vedúci skupín. (Pri 8 skupinách, budú nasadení hráči na pozícii 1 – 8 v rebríčku. Pri 16 skupinách, budú nasadení hráči na pozícii 1 – 16 v rebríčku.

Rozhodovanie v zápase:

Zápas začína rozhodom na stred. Platí iba červený bull a zelený bull. Ak sa do 6 šípiek na hráča nerozhodne, kto začne zápas, určí začínajúceho rozhodca podľa toho, kto bol bližšie k stredu. Rozhodca šípky z terča vyberá, v terči ostane len 6. séria. Hráči sa v hádzaní na stred striedajú systémom AB, BA.

Hráč, ktorý hádže na terč stojí za čiarou.

V skupinách sú písaní hráči, ktorí počítajú ďalšie zápasy. V KO pavúku budú prvé kolo počítať hráči, ktorí nepostúpili zo skupín. V ďalších kolách počíta VŽDY porazený hráč. Organizátor (SŠF) si vyhradzuje právo určiť rozhodcov na jednotlivých terčoch.

Pre postup zo skupiny bude rozhodovať:

Počet vyhratých zápasov, najlepšie aktívne skóre (+/- body v legoch). V prípade, ak hráči majú rovnaké aktívne skóre (napríklad 4:1 na zápasy; 1. hráč 6:2 na legy, 2. hráč 8:4 na legy -  v oboch prípadoch je aktívne skóre +4), bude použité pravidlo PDC:

Nerozhoduje vzájomný zápas, ale tzv. 9 dart – shoot out.

Každý hráč hodí na terč 9 šípok – ten, kto hodí vyššie skóre, umiestňuje sa vyššie v skupine. V prípade, že obaja hráči nahádžu rovnaké skóre, pokračuje sa v sériách po troch šípkach, pokiaľ nevznikne v skóre rozdiel.

Dresscode:

Hráči hrajúci na Slovenskom pohári semifinálové a finálové zápasy na finálovom terči sú povinní nastúpiť na zápas v čiernych zatvorených poltopánkach a čiernych dlhých nohaviciach a v drese. Za dres sa považuje klubové tričko, polokošeľa alebo košeľa. Za dres sa nepovažuje tielko. Dresscode pre ženy - spoločenské topánky a nohavice prípadne spoločenská sukňa.

Hráči hrajúci na finálovom terči nesmú mať počas zápasu na hlave prikrývku hlavy (klobúk, šiltovku, slnečné okuliare...).

Na MSR bude dress code povinný pre všetkých hráčov.

Organizátor sa zaväzuje semifinálové a finálový zápas spracovávať na počítači a premietať cez dataprojektor na premietacie plátno.

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny počas sezóny.

Za účelom informovania šípkarov vznikla stránka pod hlavičkou Slovenskej šípkarskej federácie zameraná na steelové (klasické) šípky www.steeldarts.wbl.sk

Na stránke budú zverejňované aj komentáre regionálnych líg a regionálne rebríčky, ktoré budú posielané na e-mail sksteeldarts@gmail.com . Informácie poslané na súkromné e-maily organizátorov nebudú zverejňované. Každý lokálny organizátor si robí svoj rebríček.